Signat el conveni SISCAT (XHUP).


images UGTCSDM

El dijous 28 de Maig ha tingut lloc la signatura del conveni de la sanitat concertada de Catalunya.

Els punts básics d’aquesta signatura són:

Taula negociadora firmants pels sindicats UGT, CCOO i SATSE.

AMBIT FUNCIONAL Hospital Aguts, primària, salut mental i sociosanitari

Dels dos redactats següents surt el redactat de l´ambit funcional del 1r Conveni Sanitat Concertada: – VIIÈ Conveni XHUP –
1r Conveni sociosanitari

Els acords de millora efectuats en les empreses amb els representants dels treballadors, es mantindran durant la vigència del pacte i podran ser objecte de pròrroga, si així s’acorda als centres.

JORNADA

Grup 1: 1688h Grups 2 al 7: 1668h diürn 1562h nocturn 3dies + 2 dies lliure disposició, Els dos dies més de lliure disposició només s’aplicaran als que han incrementat jornada.

Als Centres que tinguin una jornada anual màxima inferior a la del ex conveni de la XHUP s’haurà de respectar aquesta jornada amb caràcter general

PERMISOS RETRIBUÏTS

Nous supòsits:

1. Per estades en urgències de familiars d’1r grau que siguin superiors a 24 hores: Pel temps coincident fins a un màxim de dos dies. 2. Per assistir a la visita especialista o per a proves diagnòstiques (CatSalut): Pel temps indispensable fins a màxim 14h any.

EXCEDÈNCIA ESPECIAL

Personal per ONG Personal que realitzi formació vinculada al seu grup i/o subgrup professional

Personal que realitzi docència vinculada a la seva activitat del centre 2anys + 1 any -2anys amb reserva del seu lloc de treball -1 any més amb reserva d’un lloc de treball del seu grup o subgrup professional DPO’s Cobrament directe del 15%. (Si l’empresa pot abonar les DPO no serà objecte de valoració el primer 15%).

No penalitzarà baixa IT SIPDP – SIP

Es percebran tots els nivells excepte el nivell D, que se suspenen els efectes econòmics i no generarà caràcter retroactiu.

Especialitat infermeria 1 any accés al nivell A. Si aquesta està en un nivell, descomptar 1 any per al següent accés.

COMISSIÓ SECTORIAL DE LA PROFESSIÓ MÈDICA.

Amb caràcter paritari dels signants del conveni i amb la finalitat d’avaluar les necessitats del col·lectiu.

 

COMISSIÓ SECTORIAL DE LA PROFESSIÓ INFERMERA.

Amb caràcter paritari dels signants del conveni i amb la finalitat d’avaluar les necessitats del col·lectiu. Estudi prioritari del solapament i possibles diferències que hagin de ser corregides en la percepció del complement de dispersió territorial del personal d’infermeria d’atenció primària. (Des de la UGT entenem que en la paritària tractarem el tema de solapament per les categories de grup 2 i grup 3)

COMISSIÓ SECTORIAL D’OCUPACIÓ I IGUALTAT

Avaluar i revisar la situació de l´Ocupació i d´Igualtat en el sector.

COMISSIÓ DE FORMACIÓ Es crearà un comissió a cada centre 20 hores de formació anual acumulables a 5 anys Es recuperen taules salarials del VII Conveni XHUP (31-12-2008)

COMISSIÓ SECTORIAL DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL.

Avaluar i revisar el sistema i adaptar-lo a la nova situació educativa actualment existent.

RECUPERACIÓ TAULES SALARIALS

1.- Per EPiCS No s’aplica la deducció del 5% Reial decret 8/2010, Decreto Llei 3/2010 en taules (nómina) (EPIC) Només es podrà aplicar la deducció del 5% en les DPO Limitació només mentre estigui vigent la normativa

2.- Per a centres no afectats per Reial decret 8/2010, Decreto Llei 3/2010

Les empreses públiques que per la seva formula jurídica no estaven afectades per la normativa bàsica que va establir la reducció del 5%, així com les privades que en l’aplicació de la reducció de tarifes durant els períodes 2010 al 2015 van acordar o se´ls hi va aplicar una reducció de les condicions laborals sense afectar els conceptes retributius fixos i periòdics de les taules salarials, hauran de negociar a nivell de cada empresa com impactar l’increment del 3’6% en tarifes (equivalent aprox. 5,8% massa salarial)

 

RESUM-CONVENI.ok-1-1

Taules-salarials-1r-conveni-sanitat-concertada

1r-conveni-sanitat-concertada-SCS-28-05-2015

 

Deja un comentario

Archivado bajo Conveni

Guía 2015 de les ajudes a les famílies.


Aquí us podeu descarregar la guía de les ajudes socials a les famílies per l’any 2015.

GuiaAjudesSocialsiServeisFamilies2015

Deja un comentario

Archivado bajo Documents

Acredita’t: 4rta Convocatoria.


16-serveis-no-urgents

Aquest any 2015 es porta a terme la quarta convocatória per l’acreditació de competències professionals.

Podeu visitar a gencat-cat ICQP, http://acreditat.gencat.cat/ca/ambits_professionals/ , la convocatória i els ámbits professionals pel quals s’ha obert aquesta convocatória, entre ells hi ha:

Trasllat sanitari

  • Manteniment i control de la dotació material del vehicle, atenció sanitària bàsica i trasllat del pacient al centre sanitari.

Dependència

NO PERDÍS AQUESTA OPORTUNITAT

Si no tens titulació i portes anys fent aquestes tasques…. ACREDITA’T

Per obtenir mésinformació entra a: Gencat.cat

http://acreditat.gencat.cat/ca/

Deja un comentario

Archivado bajo Formacio

Ultimes noticies i proposta de conveni.


images UGTCSDM

Ahir 13 de Maig va tenir lloc a Barcelona, la assemblea de delegats i delegades de la UGT dels diferents centres hospitalaris de Catalunya. Aquest es el resultat de la votació sobre la proposta unitaria de patrinals i sindicats sobre la plataforma de conveni EX-XHUP o SISCAT.

 

13 de Maig del 2015

Aquest matí a la nostra seu de rambla Santa Mónica ha tingut lloc una assemblea de delegats/des en la qual s`ha aprovat la signatura del 1r Conveni de la Sanitat Concertada de Catalunya.

De 216 delegats presents a l’assemblea 189 han votat a favor, 19 en contra i 8 abstencions.

Aquest primer conveni significa el començament de la recuperació de les condicions laborals dels treballadors/es de la sanitat concertada, que ens han pres en els darrers temps gràcies a l’increment de tarifes del 3.6.

Entre d’altres:

1. El Conveni inclou tots els àmbits funcionals: Hospitals d’Aguts, Atenció Primària, Salud Mental i Sociosanitaris.

2. En cap cas l’aplicació d’aquest conveni suposarà un empitjorament de les condicions laborals actuals dels treballadors/es i es mantindran les condicions més beneficioses.

3. Es podrà recuperar part de la Jornada mitjançant 2 dies de lliure disposició per tot el personal al quals se’ls va aplicar increment.

4. Recuperem les taules salarials de l’extint conveni de la XHUP.

5. Recuperem el redactat de l’extint conveni de la XHUP actualitzat a la normativa vigent.

6. DPO vinculada a equilibri pressupostari. Es meritaran anualment per tots els grups. No computarà l’absentisme per IT. En aquells centres en els quals es percebi la DPO, el 15% es cobrarà directament, sense meritar.

7. Pel Grup 1 de l’àmbit d’atenció primària 2000€ de retribució variable passaran a retribució fixa. En la comissió d’infermeria d’aquest 1r conveni es tractaran retribucions a les infermeres/rs d’Atenció Primària amb les d’hospitalària.

8. Es desbloqueja el nivell C de carrera per tots els grups professionals. els nivells de dispersió territorial per tal d’equiparar les  LA TAULA NEGOCIADORA D’AQUESTA TARDA S’HA SUSPÈS I RESTEM PENDENTS DE LA CONVOCATORIA PER PART DEL PRESIDENT.

A UN:       CONVENI DE RECUPERACIÓ  CONVENI QUE INTEGRA A TOT EL  SECTOR CONCERTAT (EPICS i Privats)      CONVENI DE FUTUR                                              Seguirem informant.

 

13052015OK_ propuesta 1ER CONV CONCERTADAS OK

 

UGT INFORMA ASSAMBLEA 13.05.2015 (1)

Deja un comentario

Archivado bajo Conveni

Sobre les votacions del 24 de maig


votaciones

Aqui us podeu descarregar l’ordre de treball pel procediment i permís per anar a votar el 24 de maig per les persones que treballen.

PERMISO RETRIBUIDO ELECCIONES LOCALES 2015

Deja un comentario

Archivado bajo Documents

UGT al Hospital de Granollers


ugt-lluita-02

El 7 de Maig hi ha hagut les eleccions sindicals al Hospital Asil de Granollers,un hospital Concertat com el de Mataró i UGT manté el seu nombre de delegats en 7, siguent CCOO que té la majoria del COmité d’Empresa amb 8 delegats. UGT es manté mentre que CCOO perd un delegat respecte les eleccions anteriors.

Podeu saber més a :

http://ugthgg.com/2015/05/07/aquest-es-el-comite-dempresa-que-ens-representara-els-propers-quatre-anys/

Enhorabona Companys.

Deja un comentario

Archivado bajo Noticies

La privatització de la sanitat a les noticies.


Son moltes les noticies i les persones que lluiten en contra de la privatització “soterrada” de la sanitat. Només es tracte de fer negoci amb la salut de les persones donan benefici a ens privats, que de forma curiosa, pertanyen o vinculen als mateixos que governen els centres públics. Disposo a sota un recull de noticies que expliquen com es produèix aquesta privatització i quí la paga, nohem d’oblidar que els fons públic pertanyen als ciutadans i ciutadanes que són els que hi han aportat amb els seus impostos i les seves aportacions a la Seguretat Social. Crec que com en una empresa S.A. hi ha reunions de gestora de forma anual per debatre de la participació en beneficis, en la que s’explica com i en què s’inverteixen els diners,  la Seguretat Social que gestiona les nostres aportacions fruits del treball, de cara a les prestacions contributives (pensions de jubilació o viudetat o d’orfandat, etc…) i cures en salut a través de l’ICS, hauria de donar participació a la ciutadania i passar els contes en què s’inverteixen les aportacions ciutadanes i donarles a votació. Mentre tinguem un sistema on la ciutadanía i la part social no tingui participació a les decissions dels seus diners, no ho hem d’oblidar que són diners de tots i totes, que són els nostres diners…. No hi ha res a fer ja que prendrán les decessions que més els benificiin a uns quans que gestionen bens públics i a l’hora tenen participació a ens privats. Tot queda a casa…. i per la resta les engrunes…. SOLUCIÓ: PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA GESTIÓ DE LES SEVES APORTACIONS EN ELS FONS PÚBLICS COM SEGURETAT SOCIAL. DEMANEM UN ESTAT DE CONTES. ———————————— Ana, enfermera, activista, 15Mera, escritora, rebelde y ex-estudiante de la Escuela de Enfermería Santa Madrona! http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/enfermera-recortes-crisis-Mareablanca_0_1525047489.html ————————————- Sanidad pública, caciquismo, policía judicial y control político http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2015/04/sanidad-publica-caciquismo-policia-judicial-y-control-politico-19128.php ————————————–

El regidor que va destapar la trama de corrupció que sacseja la sanitat catalana

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/politica/regidor-destapar-corrupcio-sacseja-catalana_0_382162882.html ————————————-

Deja un comentario

Archivado bajo miscel·lània