EL BLANQUEIG DE LES ARQUES PÚBLIQUES EN SANITAT CONTINUA.


ugt-lluita-02Les retallades sanitàries a Mataró i al Maresme continuen. L’absorció del llits de l’Antic Hospital Sant Jaume de Mataró per part del Hospital de Mataró, reduint el nombre de llits disponibles a la sanitat pública del territori, no es mes que un pas endavant a l’ús de centres privats per ser subvencionats o concertats per fons públic. Un cop més s’evidencia la manca d’inversió en gestió pública per passar els diners d’aquesta en mans d’entitats sociosanitàries i residències privades.

 

Qui son els grans perjudicats d’aquest trasllat?

Es veu que la tendència pensant amb el benefici del pacient es que les malalties i els postoperatoris es fan millor a casa que en un centre hospitalari. Es cert, però perquè això succeeixi calen recursos d’altre mena com pot ser un reforç de l’atenció a domicili per part de les ABS (Àrees Bàsiques), CAPS (Centres d’Atenció Primària) i una llei de dependència com cal. Mentre no s’equilibrin els serveis amb la situació actual on hi ha uns metges de família que estan sobresaturats i que ara hauran de fer més visites a domicili, una llei de dependència inexistent on les famílies s’han de fer càrrec de l’assistència dels familiars a casa, l’únic que s’aconsegueix es empitjorar la qualitat de vida de la ciutadania en general.

Les famílies al final seran les mes perjudicades pel sistema, la dona retornarà a estancar-se a casa per ser una cuidadora de fills i de grans, la manca d’assistència en centres sanitaris especialitzats, la manca d’ajudes en la dependència i un món laboral en contra amb unes xifres d’aturats altes, no deixen masses sortides per la dona, una dona que sempre trobem a la cua i que no espot realitzar com a persona lligada en un entorn social i laboral que l’obliga a ser la perpètua cuidadora. En aquest cas no es té gens en compte els nous tipus de famílies aparegudes en el S XXI, com son les monoparentals. L’aplicació d’un sistema antic a la nova societat es totalment inadaptable.

 

Un altre problema que sorgeix amb aquesta abans anomenada crisi i que ara ja es parla de recessió, i que sembla que no tingui fi, es la desaparició de l’anomenada classe mitja. La gran xifra d’aturats i aturats de llarga durada, un envelliment de la població que va en augment juntament amb les seves pensions cada vegada amb un poder adquisitiu més baix, impossibiliten del tot a la majoria de la població a no poder afrontar una sanitat privada familiar, i menys residencies privades quan s’arribi a l’edat de gaudir de la jubilació. El cercle es tanca, una societat amb una població sense recursos ni públics ni privats es el futur que ens espera.

No hi ha diners per invertir en un edifici nou​.

​            Això no deixa de ser l’excusa de sempre. No hi ha diners per fer inversions, però si n’hi ha per privatitzar, per pagar els ens privats que es dediquen a fer tot allò que la sanitat pública no pot assumir amb tantes retallades. Al Consorci Sanitari del Maresme de Mataró tenim diferents exemples amb l’externalització de serveis com neteja, hostaleria​, electromedicina, seguretat.. o com son les proves complementàries com radiografies i laboratoris…. i els serveis mèdics amb les llistes d’espera llargues que per reduir-es passen les activitats quirúrgiques a centres privats pagant emb els fons públics cedits pel departament d’economia de la generalitat. Estar clar, diner n’hi ha, però per segons què o segons qui.

 

El silenci, el millor aliat.

Tot-hom ho sap i ningú en parla i quan preguntes es la gran sorpresa perquè ningú sap res. Fen referència als representants del poble que han estat escollits en referèndum. Democràcia?, on està quan ens trobem amb un govern que decideix de forma unànime sobre els afers de la ciutadania i ni siquiera els partits polítics locals els hi sonen campanes del què esta passant en sanitat en el seu territori. Ningú en sap res. Desapareix un Sociosanitari que dona servei a una comarca, i que ocupa uns llits d’un hospital d’aguts que dona servei a una gran població comarcal i els representants elegits pels vots dels ciutadans estan amagats amb el cap sota terra sense saber-nen res. De la forma més silenciosa es porta a terme una política afavoridora al blanqueig de fons públic a mans d’entitats privades.

 

El sistema falla, d’alguna manera o altre ens sortirem de l’embolic, però ja va essent hora de què despertem tots plegats i obrim els ulls ben fort ja que el futur que ens espera cada vegada sembla mes desparençador per una societat que cada dia que passa està més empobrida.

 

Montserrat Masvidal

Secció Sindical de la UGT del Consorci Sanitari del Maresme

Responsable d’Igualtat de UGT Maresme

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

El Socisanitari en perill


MOSTRA-cartell-A3-color-3set2015

Deja un comentario

agosto 29, 2015 · 2:26 am

Signat el conveni SISCAT (XHUP).


images UGTCSDM

El dijous 28 de Maig ha tingut lloc la signatura del conveni de la sanitat concertada de Catalunya.

Els punts básics d’aquesta signatura són:

Taula negociadora firmants pels sindicats UGT, CCOO i SATSE.

AMBIT FUNCIONAL Hospital Aguts, primària, salut mental i sociosanitari

Dels dos redactats següents surt el redactat de l´ambit funcional del 1r Conveni Sanitat Concertada: – VIIÈ Conveni XHUP –
1r Conveni sociosanitari

Els acords de millora efectuats en les empreses amb els representants dels treballadors, es mantindran durant la vigència del pacte i podran ser objecte de pròrroga, si així s’acorda als centres.

JORNADA

Grup 1: 1688h Grups 2 al 7: 1668h diürn 1562h nocturn 3dies + 2 dies lliure disposició, Els dos dies més de lliure disposició només s’aplicaran als que han incrementat jornada.

Als Centres que tinguin una jornada anual màxima inferior a la del ex conveni de la XHUP s’haurà de respectar aquesta jornada amb caràcter general

PERMISOS RETRIBUÏTS

Nous supòsits:

1. Per estades en urgències de familiars d’1r grau que siguin superiors a 24 hores: Pel temps coincident fins a un màxim de dos dies. 2. Per assistir a la visita especialista o per a proves diagnòstiques (CatSalut): Pel temps indispensable fins a màxim 14h any.

EXCEDÈNCIA ESPECIAL

Personal per ONG Personal que realitzi formació vinculada al seu grup i/o subgrup professional

Personal que realitzi docència vinculada a la seva activitat del centre 2anys + 1 any -2anys amb reserva del seu lloc de treball -1 any més amb reserva d’un lloc de treball del seu grup o subgrup professional DPO’s Cobrament directe del 15%. (Si l’empresa pot abonar les DPO no serà objecte de valoració el primer 15%).

No penalitzarà baixa IT SIPDP – SIP

Es percebran tots els nivells excepte el nivell D, que se suspenen els efectes econòmics i no generarà caràcter retroactiu.

Especialitat infermeria 1 any accés al nivell A. Si aquesta està en un nivell, descomptar 1 any per al següent accés.

COMISSIÓ SECTORIAL DE LA PROFESSIÓ MÈDICA.

Amb caràcter paritari dels signants del conveni i amb la finalitat d’avaluar les necessitats del col·lectiu.

 

COMISSIÓ SECTORIAL DE LA PROFESSIÓ INFERMERA.

Amb caràcter paritari dels signants del conveni i amb la finalitat d’avaluar les necessitats del col·lectiu. Estudi prioritari del solapament i possibles diferències que hagin de ser corregides en la percepció del complement de dispersió territorial del personal d’infermeria d’atenció primària. (Des de la UGT entenem que en la paritària tractarem el tema de solapament per les categories de grup 2 i grup 3)

COMISSIÓ SECTORIAL D’OCUPACIÓ I IGUALTAT

Avaluar i revisar la situació de l´Ocupació i d´Igualtat en el sector.

COMISSIÓ DE FORMACIÓ Es crearà un comissió a cada centre 20 hores de formació anual acumulables a 5 anys Es recuperen taules salarials del VII Conveni XHUP (31-12-2008)

COMISSIÓ SECTORIAL DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL.

Avaluar i revisar el sistema i adaptar-lo a la nova situació educativa actualment existent.

RECUPERACIÓ TAULES SALARIALS

1.- Per EPiCS No s’aplica la deducció del 5% Reial decret 8/2010, Decreto Llei 3/2010 en taules (nómina) (EPIC) Només es podrà aplicar la deducció del 5% en les DPO Limitació només mentre estigui vigent la normativa

2.- Per a centres no afectats per Reial decret 8/2010, Decreto Llei 3/2010

Les empreses públiques que per la seva formula jurídica no estaven afectades per la normativa bàsica que va establir la reducció del 5%, així com les privades que en l’aplicació de la reducció de tarifes durant els períodes 2010 al 2015 van acordar o se´ls hi va aplicar una reducció de les condicions laborals sense afectar els conceptes retributius fixos i periòdics de les taules salarials, hauran de negociar a nivell de cada empresa com impactar l’increment del 3’6% en tarifes (equivalent aprox. 5,8% massa salarial)

 

RESUM-CONVENI.ok-1-1

Taules-salarials-1r-conveni-sanitat-concertada

1r-conveni-sanitat-concertada-SCS-28-05-2015

 

Deja un comentario

Archivado bajo Conveni

Guía 2015 de les ajudes a les famílies.


Aquí us podeu descarregar la guía de les ajudes socials a les famílies per l’any 2015.

GuiaAjudesSocialsiServeisFamilies2015

Deja un comentario

Archivado bajo Documents

Acredita’t: 4rta Convocatoria.


16-serveis-no-urgents

Aquest any 2015 es porta a terme la quarta convocatória per l’acreditació de competències professionals.

Podeu visitar a gencat-cat ICQP, http://acreditat.gencat.cat/ca/ambits_professionals/ , la convocatória i els ámbits professionals pel quals s’ha obert aquesta convocatória, entre ells hi ha:

Trasllat sanitari

  • Manteniment i control de la dotació material del vehicle, atenció sanitària bàsica i trasllat del pacient al centre sanitari.

Dependència

NO PERDÍS AQUESTA OPORTUNITAT

Si no tens titulació i portes anys fent aquestes tasques…. ACREDITA’T

Per obtenir mésinformació entra a: Gencat.cat

http://acreditat.gencat.cat/ca/

Deja un comentario

Archivado bajo Formacio

Ultimes noticies i proposta de conveni.


images UGTCSDM

Ahir 13 de Maig va tenir lloc a Barcelona, la assemblea de delegats i delegades de la UGT dels diferents centres hospitalaris de Catalunya. Aquest es el resultat de la votació sobre la proposta unitaria de patrinals i sindicats sobre la plataforma de conveni EX-XHUP o SISCAT.

 

13 de Maig del 2015

Aquest matí a la nostra seu de rambla Santa Mónica ha tingut lloc una assemblea de delegats/des en la qual s`ha aprovat la signatura del 1r Conveni de la Sanitat Concertada de Catalunya.

De 216 delegats presents a l’assemblea 189 han votat a favor, 19 en contra i 8 abstencions.

Aquest primer conveni significa el començament de la recuperació de les condicions laborals dels treballadors/es de la sanitat concertada, que ens han pres en els darrers temps gràcies a l’increment de tarifes del 3.6.

Entre d’altres:

1. El Conveni inclou tots els àmbits funcionals: Hospitals d’Aguts, Atenció Primària, Salud Mental i Sociosanitaris.

2. En cap cas l’aplicació d’aquest conveni suposarà un empitjorament de les condicions laborals actuals dels treballadors/es i es mantindran les condicions més beneficioses.

3. Es podrà recuperar part de la Jornada mitjançant 2 dies de lliure disposició per tot el personal al quals se’ls va aplicar increment.

4. Recuperem les taules salarials de l’extint conveni de la XHUP.

5. Recuperem el redactat de l’extint conveni de la XHUP actualitzat a la normativa vigent.

6. DPO vinculada a equilibri pressupostari. Es meritaran anualment per tots els grups. No computarà l’absentisme per IT. En aquells centres en els quals es percebi la DPO, el 15% es cobrarà directament, sense meritar.

7. Pel Grup 1 de l’àmbit d’atenció primària 2000€ de retribució variable passaran a retribució fixa. En la comissió d’infermeria d’aquest 1r conveni es tractaran retribucions a les infermeres/rs d’Atenció Primària amb les d’hospitalària.

8. Es desbloqueja el nivell C de carrera per tots els grups professionals. els nivells de dispersió territorial per tal d’equiparar les  LA TAULA NEGOCIADORA D’AQUESTA TARDA S’HA SUSPÈS I RESTEM PENDENTS DE LA CONVOCATORIA PER PART DEL PRESIDENT.

A UN:       CONVENI DE RECUPERACIÓ  CONVENI QUE INTEGRA A TOT EL  SECTOR CONCERTAT (EPICS i Privats)      CONVENI DE FUTUR                                              Seguirem informant.

 

13052015OK_ propuesta 1ER CONV CONCERTADAS OK

 

UGT INFORMA ASSAMBLEA 13.05.2015 (1)

Deja un comentario

Archivado bajo Conveni

Sobre les votacions del 24 de maig


votaciones

Aqui us podeu descarregar l’ordre de treball pel procediment i permís per anar a votar el 24 de maig per les persones que treballen.

PERMISO RETRIBUIDO ELECCIONES LOCALES 2015

Deja un comentario

Archivado bajo Documents