Eradiquem la violència de gènere formant a les persones


Signeu la campanya a: http://www.violenciadegenere.org/

La llei contra la violència de gènere estableix la seva inclusió en la formació del professorat, com a requisit imprescindible per a la seva eradicació. Les universitats estan incomplint la llei. Exigim la seva inclusió en els nous plans de formació universitària de les i els professionals de l’educació.

L’any 2004 s’aprovava la Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género.

L’article 7 de dita llei en el qual es fa referència a la formació inicial y permanent del professorat diu: Artículo 7.Formación inicial y permanente del profesorado. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para:

a. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

b. La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

c. La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas.

d. El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.

Des de la Plataforma unitària contra la violència de gènere varem aplaudir en el seu moment aquesta proposta, doncs compleix un dels requisits bàsics que es valoren per a l’eradicació de la violència de gènere: la prevenció, formant als i les professionals de l’educació per a que puguin desenvolupar accions directes en els centres educatius. El punt 5 del nostre manifest exigeix l’educació i socialització preventiva de la violència de gènere. Partint del caràcter social en el que es basa la violència de gènere, proposem treballar per a la seva eliminació des de la base de l’educació i socialització preventiva, desmitificant els models amorosos desiguals i d’atractiu que segueixen pautes de masculinitat hegemònica, amb l’objectiu d’evitar qualsevol tipus de violència en les diferents relacions, tant en les relacions estables com en les relacions esporàdiques. (font: manifest contra les violències de gènere) Els plans d’estudis de les diplomatures universitàries de formació del professorat implementats fins el moment no han proporcionat aquesta formació a les futures professores i professors. Actualment, les nostres universitats estan immerses en un procés de canvi a diferents nivells entre els que es troba la ordenació i verificació dels ensenyaments universitaris oficials (1). S’estan elaborant els nous plans d’estudis, però una recerca (2) està corroborant que aquest plans d’estudis, en general, i, concretament, els de formació inicial i permanent del professorat no contemplen la formació específica en matèria d’igualtat que exigeix la llei.

Per això, les i els sotasignats, com a persones, entitats o institucions implicades en la lluita contra la violència de gènere i / o l’excel=lència de les nostres universitats, denunciem l’incompliment de l’article 7 de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, per part de les universitats de les diferents comunitats autònomes de l’Estat. Exigim: la inclusió d’aquesta formació en els plans d’estudis, així com que l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, organisme encarregat de l’avaluació de les propostes, asseguri la inclusió d’aquesta formació, no aprovant aquells que incompleixin aquest requeriment que estableix la Llei orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere. Les i els futurs professionals de l’educació tenen una gran responsabilitat respecte a la prevenció, detecció i atenció dels casos de violència de gènere en els centres educatius. Per tant, les nostres universitats han d’assegurar que les futures i futurs mestres reben la formació de qualitat necessària per poder desenvolupar aquesta tasca de vital importància per a la lluita contra la violència de gènere. (1) REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. (2) Incidencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género en la formación inicial del profesorado. Instituto de la Mujer. Plan Nacional I+D (2007-2010). Investigadora principal Lídia Puigvert (Universidad de Barcelona) Amnistía Internacional. (2008). Las universidades españolas, a la cola de Europa en formación obligatoria en derechos humanos. Desembre 2008

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Igualtat

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s